Omluvy a náhrady

Klub nabízí rezervační on-line systém na https://raftik.auksys.com/master, který umožňuje provádět omluvy jednotlivých lekcí a tím je nabídnout ostatním Účastníkům kurzů k využití. Dále pak vyhledávat a rezervovat náhrady v časech a dnech, které uvolnili jiní Účastníci. 

Klub nenese odpovědnost za zameškané hodiny Účastníka kurzu. Účastníkovi kurzu v případě zameškání lekce/akce vlastní vinou či z jiných důvodů na straně Účastníka nevzniká právní nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních, případně osobních problémů. 

V případě, že nebude dostupný on-line rezervační systém, omlouvejte lekci do 20:00 h předchozího dne před konáním vaší lekce a to formou SMS zprávy na telefon: +420 774 433 322, do SMS omluvy uveďte: omluva, jméno a příjmení dítěte, den a hodinu vašeho kurzu z kterého se omlouváte. Tímto způsobem je možné domluvit i rezervaci náhradní lekce.  

OMLUVA LEKCÍ

  1. Omluva lekcí musí být provedena nejpozději do 20:00 h předchozího dne před konáním vaší lekce, a to prostřednictvím on-line náhradového systému
  2. Omluva lekce po 20:00 h do rána do 8:00 h – bez garance nároku na náhradu, a to SMS zprávou na telefon: +420 774 433 322, do SMS omluvy uveďte: jméno a příjmení dítěte, den a hodinu vašeho kurzu, z kterého se omlouváte (např. Omluva, Ivo Láska, ST 1.3.2020, 14:30 h).

NÁHRADY LEKCÍ

  1. Nahrazeny můžou být pouze ty lekce, které byly včas a řádně omluveny.
  2. Náhrady je možné čerpat v daném kurzu v poměru 1:1 (jedna omluvená lekce za jednu náhradní) nebo formou rodinného plavání „Cachtárny“ pro 3 osoby v poměru 1:1
  3. Náhrady si můžete rezervovat, a to buď:  a) prostřednictvím on-line náhradového systému;  b) osobně na recepci bazénu.
  4. Kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu, náhrady je nutné čerpat v probíhajícím kurzu.
  5. Máte možnost si vybrat až 2 náhrady předem z důvodu plánované/neplánované absence (např. dovolená, návštěva lékaře, nemoc, apd.).
  6. Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok! 
  7. Potvrzenou náhradní lekci již nelze omlouvat, ani převádět do dalších kurzů!  
  8. Budeme se snažit vám vyjít vždy vstříc. 

Výňatek z Provozního řádu platného ze dne 1.9.2023.

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Kontakt

Spojte se s námi

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

IČ: 02410869

Kde nás najdete

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Plavecký klub Raftík

Ve Smečkách 605/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

Recepce: +420 774 433 322 

sídlo

 BARAKA CENTRUM RAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10

180 00 Praha 8 - Libeň

Facebook

@PlaveckyklubRaftik