Provozní řád

 Vážení rodiče,

prosíme Vás o důkladné prostudování tohoto Provozního řádu BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s. (dále jen Klub), kde najdete důležité informace, návštěvní řád, hygienická pravidla a bezpečnostní zásady. Provozní řád je koncipován na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců, batolat a dětí a to tak, aby instruoval, jak se vyhnout případným úrazům a nepříjemnostem.

Přihlášením do Klubu a případnou úhradou platby, souhlasíte s Provozním řádem a zavazujete se k jeho dodržování.

V případě hrubého porušení si Klub vyhrazuje právo na okamžité vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz či jiné náhrady. Jde o to, aby čas, který s námi budete trávit, byl příjemný.

 

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

 1. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.
 2. Plavání v bazénu je určeno dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let.
 3. Rodiče přicházejí do prostor šaten Klubu 15 minut před zahájením lekce, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řídíme hodinami v Klubu!
 4. Do bazénu chodí pouze jedna dospělá osoba s dítětem s výjimkou hodin volného plavání.
 5. V prostorách Klubu je zakázáno běhání a skotačení dětí, kromě prostor k tomu určených.
 6. Filmování a focení může být povoleno pouze po vzájemné dohodě s lektorkou a ostatními rodiči.
 7. Všechny věci je zapotřebí uzamykat ve vyhrazeném prostoru, Klub za neuzamčené věci účastníků nepřebírá zodpovědnost.
 8. V prostorách Klubu si rodiče za děti odpovídají sami s výjimkou aktivit prováděných bez rodičů.
 9. Lekce trvá 25 – 40 min., z toho 5 – 10 min. rozplavání a 20 – 30 min. odborné vedení s instruktorkou.
 10. Po ukončení lekce v bazénu je třeba opustit šatny nejpozději do 15 min. Saunu v dámské šatně je možné využít max. na 5 minut po plavání. Prostory sloužící k aklimatizaci dětí (např. herna) opusťte do 30 min. po vstupu.
 11. Pokud bude nutné přeřazení dítěte, má Klub právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách.
 12. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky, dalších zaměstnanců Klubu a dodržování provozního řádu.
 13. V prostorách Klubu je zákaz kouření.  

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 1. Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovodu s akutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Provozovatel může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (kašel, rýma, viditelné kožní problémy, apod.). Provozovatel z lekce vyloučí i dítě,  u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.
 2. Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.
 3. Kočárky se ponechávají ve vyhrazeném prostoru.
 4. Při pohybu ve všech prostorách provozovatele je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, především v prostorách bazénu a sprch.
 5. Každý návštěvník bazénu (včetně dětí) je povinen si vyzout venkovní obuv před vstupem do šatny a obuv ponechat ve vyhrazeném prostoru.
 6. V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti.
 7. Vstup do šaten je povolen vždy 15 min. před zahájením dané lekce.
 8. Do prostor šaten, sprch a bazénu je zákaz nosit předměty ze skla a jídlo! Kojení dětí je povoleno.
 9. V zájmu udržení kvality bazénové vody, je každý účastník lekce povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek! (Je nutné věnovat pozornost zejména obličeji, podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům).
 10. Příchod na lekci plavání v již oblečených plavkách z venku je zakázán z hygienických důvodů. Při porušení budete okamžitě vyloučeni z celého plaveckého kurzu bez nároku na vrácení finančních prostředků.
 11. Před vstupem do bazénu je potřeba si umýt vlasy,platí jak pro rodiče tak děti kteří se budou potápět.
 12. Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté, doporučuje se koupací čepice.
 13. Dámy vcházejí do bazénu nenalíčené!
 14. Před vstupem do prostor bazénu doporučujeme Vám použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem. V případě použití nočníku je doprovod povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.
 15. Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat.
 16. Do prostor bazénu je povoleno vstoupit nejdříve 3 minuty před zahájením vlastní lekce.
 17. V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhat.
 18. Do bazénu má přístup pouze jedna dospělá osoba, a to jako doprovod dítěte.
 19. Do prostor bazénu je povolen vstup pouze v plavkách a vhodné čisté obuvi, případně i vhodném oblečení (župan, tričko, plážové šaty, apod.). K bazénu je zákaz vstupu v civilním oblečení ve kterém se chodí venku na ulici!
 20. Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky a jiné šperky.
 21. Návštěvníci bazénu jsou povinni se řídit vyvěšeným řádem pro uživatele bazénu.
 22. Dětem se dávají speciální plavečky přiléhavé s nepropustnou vložkou a s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, případně neoprenové plavky, které nepropouští moč ani stolici. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor!
 23. Děti do 2 let musí mít speciální plavky do vody, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase.
 24. Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vody v bazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 25. V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do nádoby k tomu určené.
 26. Pokud se dítě v prostorách bazénu, sprch a šaten počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce nebo bazénové službě.
 27. Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem v herně cca 20 – 30 min.
 28. Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.
 29. Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy lektorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.
 30. Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod.
 31. Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.
 32. Zaplacením platby účastník stvrzuje, že byl seznámen s platebními a storno podmínkami, je seznámen s tímto provozním řádem a bude se jim řídit.
 33. V případě nedodržení těchto hygienických zásad a bezpečnostních opatření si provozovatel vyhrazuje právo okamžitého vyloučení z volnočasových aktivit bez nároku na náhradu.

Tento „Provozní řád“ je platný od 1.9.2018.

Plavecký klub Raftík provozovaný BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Kontakt

Spojte se s námi

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10, 180 00 Praha 8

IČ: 02410869

Kde nás najdete

BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Plavecký klub Raftík

Ve Smečkách 605/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

Recepce: +420 774 433 322 

sídlo

 BARAKA CENTRUM PRAHA, z.s.

Na Rokytce 1114/10

180 00 Praha 8 - Libeň

Facebook

@PlaveckyklubRaftik